Datum objave: 2.4.2014

Spirit je objavil razpis za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini. Vloge morajo prispeti na Spirit do 30. aprila do 13. ure.

Glavni poudarki:
1. Na voljo je 400 tisoč evrov (lani 700 tisoč).
2. Podjetje lahko odda samo eno vlogo, razpis pa ne velja za sejme s seznama skupinskih nastopov Spirita. Razpis velja za samostojne razstavljavce (za sorazstavljavce torej ne velja).
3. Delež oziroma znesek sofinanciranja: največ 60 odstotkov upravičenih stroškov nastopa oziroma ne več kot 8.000 evrov (pazite, da tega deleža oziroma zneska ne boste presegli v predzadnji alineji v obrazcu številka 3 - finančna konstrukcija).
4. Upravičeni stroški sofinanciranja:
   a. najemnina neopremljenega razstavnega prostora oziroma neopremljenega razstavnega prostora s tipsko stojnico,
   b. stroški postavitve in ureditve sejemskega prostora (stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov),
   c. stroški vpisa v katalog (medijskega paketa).
5. Merila: najvišje možno število točk je šestnajst, podjetja, ki bodo zbrala manj kot devet točk, bodo izpadla. Med letošnjimi merili je novost točkovanje na področju zaščite industrijske lastnine (točke za prijavljene patente, znamke ali modele). Podrobneje:
   a. stabilnost podjetja (v prevodu: boniteta) 6 točk
   b. reprezentativnost mednarodnega sejma 5 točk
   c. izvozni potencial podjetja – izvozno poslovanje 2 točki
   d. izvozni potencial podjetja – zaščita industrijske lastnine 3 točke
6. Reprezentativnost mednarodnega sejma (v prevodu: delež tujih razstavljavcev):
   a. 80,01 % in več – 5 točk,
   b. od 40,01 % do 80,00 % - 4 točke,
   c. od 10,00 % do 40,00 % - 3 točke (sejmi z manj kot desetino tujih razstavljavcev ne pridejo v poštev).
Podatke o številu domačih in tujih razstavljavcev najdete na www.auma.de. Pri sejmih, ki so letos že potekali, svežih podatkov pa še ni, se splača preveriti, če jih organizator sejma že ima. Če so ugodnejši od zadnjih, objavljenih na spletni strani Aume, potem seveda pošljite te. Lahko nas pokličete za naše sejme (Frankfurt, Düsseldorf, Nürnberg).
7. Podjetje ne sme biti v težavah (podrobneje o tem v 6. točki razpisa v UL), skupna vrednost že prejetih (ali zaprošenih) pomoči podjetja po načelu »de minimis« pa ne sme preseči zgornje meje (200 tisoč evrov kumulativno v zadnjih treh proračunskih letih).
8. Podjetje mora v celoti zagotoviti sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, pri tem pa se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz tega razpisa.
9. Morebitna vprašanja pošljite najpozneje do 25. aprila na sejmi@spiritslovenia.si z obveznim pripisom (predmet): JR sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanja, sicer vam ne bodo odgovorili. Pomembno: odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije, zato spremljajte njihove spletne strani.
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje števila obiskovalcev. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni.